Ekologické polymerové pražce

Pražce STRAILway vytvářejí ekologický a trvanlivý základ pro železniční dopravní cesty.

Ekologický

Ochrana životního prostředí a udržitelnost je naší absolutní prioritou. Tratě s dřevěnými pražci představují z důvodu impregnačních prostředků značné nebezpečí a zatížení pro životní prostředí a zdraví lidí a zvířat. V mnoha případech je proto impregnace již zakázána. Polymerové pražce STRAILway jsou naproti tomu k životnímu prostředí velmi šetrné.

  • jsou vyrobeny z recyklované směsi polyolefinů vyztužené vlákny.
  • z druhotných surovin
  • lze je 100% recyklovat
  • vysoce odolné vůči přírodním vlivům a působení chemikálií
  • neuvolňují do prostředí žádné škodlivé látky

Moderní

Ekologický polymerový pražec STRAILway odolal náročným zkouškám a byl testován řadou externích zkušebních ústavů a laboratoří. Vždy s vynikajícími výsledky!

Základním materiálem STRAILway jsou polyolefiny vyztužené vlákny. Ať už v městských oblastech, na mostech, ve výhybkách, na zatížených vlečkách nebo na běžných tratích, polymerové pražce STRAILway nacházejí stále širší uplatnění. Schválen ve dvou alternativách:

  • kolejový a výhybkový pražec pro rychlosti ≤ 160 km / h a zatížení dvojkolí ≤ 225 kN
  • kolejový a výhybkový pražec pro rychlosti ≤ 120 km / h a zatížení dvojkolí  ≤ 250 kN

Hospodárný

Životnost různých typů pražců se liší a je vždy nějak omezena. Úprava dřevěných pražců deriváty dehtového oleje prodlužuje jejich životnost, avšak na úkor životního prostředí. Použití betonových pražců není vždy možné nebo vhodné.  Mohou být příliš těžké pro staré mosty nebo nevhodné v posunovacích oblastech s vysokou frekvencí vykolejení kvůli jejich okamžitému úplnému zničení.

Ekologický polymerový pražec STRAILway je skvělou alternativou. Díky své životnosti delší než 50 let představuje významnou úsporu při nákladných přestavbách a opravách. Další velkou výhodou, zejména u výhybek, je kontinuální výrobní proces, který umožňuje nabídnout libovolnou délku pražce.

Kontaktní formulář

    Soubory ke stažení