Pryžové železniční přejezdy

Přejezdy STRAIL spojují trvanlivě silniční a železniční dopravní cesty.

Výhodou pryžových železničních přejezdů STRAIL je vysoká spolehlivost, dlouhá životnost, ekonomika provozu a také možnost použití v případech náročných povětrnostních podmínek a mimořádně intenzivní silniční dopravy. Modulová skladby zajišťuje jednoduchost a rychlost montáže a údržby tratě. Pryžové železniční přejezdy STRAIL se mohou projektovat a realizovat v závislosti na požadovaných místních podmínkách tak, aby bylo zajištěno spolehlivé překonání železniční cesty pro všechny účastníky dopravy.

Díky své prokázané životnosti delší než 25 let a plné recyklovatelnosti reprezentuje pryžový železniční přejezd STRAIL hospodárné a ekologické řešení.

MATERIÁL:

Vulkanizovaná pryžová směs s užitím recyklované pryžové drti z pneumatik uvnitř panelu a vysoce kvalitní a odolná pryž na jeho povrchu. Pyramidový povrch horní části je opatřen vrstvou zalisovaného přírodního korundu.

Výroba pryžových železničních přejezdů STRAIL je uzavřeným technologickým cyklem, ve kterém výrobce zpracuje nejen veškerý svůj vlastní výrobní odpad, ale i všechny vyřazené přejezdové panely.