Ekologické polymérové podvaly

Podvaly STRAILway vytvárajú ekologický a trvanlivý základ pre železničné dopravné cesty.

Ekologické

Ochrana životného prostredia a udržateľnosť je našou absolútnou prioritou. Železnižné trate s drevenými podvalmi predstavujú z dôvodu použitých impregračných prostriedkov veľké nebezpečenstvo a záťaž pre životné prostredie a zdravie ľudí a zvierat. Vo viacerých prípadoch je z tohto dôvodu použitie impregnovaných podvalov už zakázaná. Polymérové podvaly STRAILway sú v tomto porovnaní k životnému prostrediu veľmi ekologické.

  • sú vyrobené z recyklovanej zmesi polyolefínov vystužené vláknami
  • z druhotných surovín
  • recyklovateľné na 100 %
  • vysoko odolné proti prírodným vplyvom a pôsobením chemikálií
  • neuvoľňujú do prostredia žiadne škodlivé látky

Moderné

Ekologický polymérový podval STRAILway vyhovel náročným skúškam a bol testovaný niekoľkými externými skúšobnými ústavmi a laboratóriami. Vždy s vynikajúcimi výsledkami!

Základným materiálom STRAILway sú polyolefíny vystužené vláknami. Či už je to v mestských oblastiach, na mostoch, vo výhybkách, na zaťažených vlečkách alebo na bežných tratiach, polymérové podvaly STRAILway nachádzajú v praxi stále širšie uplatnenie. Podvaly STRAILway sú schválené v dvoch alternatívach:

  • koľajový a výhybkový podval pre rýchlosť  ≤ 160 km/h a zaťaženie dvojkolesia ≤ 225 kN
  • koľajový a výhybkový podval pre rýchlosť  ≤ 120 km/h a zaťaženie dvojkolesia ≤ 250 kN

Hospodárne

Životnosť rôznych typov podvalov sa líši a je vždy istým spôsobom obmedzená. Úprava drevených podvalov derivátmi dechtového oleja predlžuje ich životnosť, ale na úkor životného prostredia. Použitie betónových podvalov nie je vždy možné alebo vhodné. Betónové podvaly môžu byť príliš ťažké pre staré mostné konštrukcie alebo ich použitie je nevhodné v posunovacích oblastiach s vysokou frekvenciou vykoľajení v dôsledku ich okamžitého úplneho zničenia.

Ekologický polymérový podval STRAILway je skvelou alternatívou. Životnosť podvalov STRAILway je dlhšia ako 50 rokov, ich použitie preto predstavuje významnú úsporu finančnej čiastky pri nákladných rekonštrukciách a opravách. Ďaľšou veľkou výhodou, najmä pri výhybkách, je kontinuálny výrobný proces, ktorý umožňuje ponúknuť ľubovolnú dĺžku podvalu.

Kontaktní formulář

    Na stiahnutie