Pryžové protihlukové clony

Pryžové protihlukové clony STRAILastic

Slouží jako hlavní nebo doplňkové opatření ke snížení celkové úrovně hluku ze železniční dopravy. Výhodou pryžové protihlukové clony STRAILastic je její nízká výška, pružnost, trvanlivost a variabilita v závislosti na místních podmínkách. Velkou výhodou je jednoduchost a rychlost montáže, a v případě změny podmínek i možnost demontáže a umístění v jiném úseku. Pryžová protihluková clona zajišťuje výrazně tišší a estetičtější spojení železniční dopravní cesty s okolním prostředím.  

Pryžové protihlukové clony STRAILastic se mohou projektovat a realizovat v závislosti na okolnostech. Pomáhají pružně řešit různá omezení vyplývající z místních podmínek a požadavků zadavatele.  

MATERIÁL: Vulkanizovaná pryžová směs s užitím recyklované pryžové drti z pneumatik uvnitř clony a vysoce kvalitní a odolná pryž na jejím povrchu. Na vnitřní straně je clona opatřena speciální akustickou absorpční vrstvou. V závoslosti na požadavcích a místních podmínkách může být na vnější straně opatřena antigrafitty úpravou povrchu nebo doplněna dekorativním povrchem.   

Výroba pryžových protihlukových clon STRAILastic je uzavřeným technologickým cyklem, ve kterém výrobce zpracuje nejen veškerý svůj vlastní výrobní odpad, ale i všechny vyřazené clony.