Polymerové pražce STRAILway prošly úspěšně testem TUM

Odolnost železničních pražců proti působení vytrhávacích sil vrtulí při průjezdech vlaků a dalším provozu je extrémně důležitým faktorem pro bezpečnost železniční cesty a také pro životnost kolejových pražců.

Normy a nároky pro dřevěné a betonové pražce jsou známy. V Evropě se však stále častěji prosazují ekologické polymerové pražce, které jsou lehčí, méně zatěžují životní prostředí a deklarují dlouhou životnost. Jak je to však s nimi právě při působení vytrhávacích sil vrtulí?

Na odolnost polymerových pražců proti vytrhávacím silám se zaměřily na Technické univerzitě v Mnichově. Testům, simulujícím různé podmínky provozu, se zde podrobily naše polymerové pražce STRAILway. A jejich výsledky dopadly skvěle.

Polymerové pražce STRAILway odolávají vytrhávacím silám přes 100 kN.

Nejčastěji užívané dřevěné a betonové pražce musí splňovat následující požadavky na odolnost:

  • pro dřevěné pražce > 30 kN
  • pro betonové pražce > 60 kN

Polymerové pražce STRAILway tak poskytují vyšší bezpečnost díky pevnému spojení kolejnic a pražců a omezují nežádoucí pohyb způsobený přejezdy vlaků. Zároveň je pak také tato pevnost jedním z faktorů, které výrazně ovlivňují životnost pražců a nároky na jejich údržbu.

Polymerové pražce jsou díky svým vlastnostem bezpečné, ekologické, moderní a zároveň hospodárné.