innoSTRAIL

Hospodárny systém

innoSTRAIL je systém, ktorý je vhodný pre priecestia s menej náročnou cestnou premávkou. Tento systém môže byť na základe bezopierkových panelov namontovaný nezávisle od rozdelenia podvalov. Je preto mimoriadne hospodárny.

  • vhodný pre všetky bežné typy koľajníc a podvalov
  • pyramidový povrch so zavulkanizovaným korundom zabezpečuje odolnosť proti šmyku
  • rýchla a jednoduchá montáž a demontáž
  • dlhá životnosť

možné použiť pre nájazdové miesta dvojcestných údržbových a záchranných vozidiel

Fakta

• Zaťaženie +++
• Dĺžka : 900 & 1.200 mm vnútorné panely
• Šírka : 713 & 900 mm vonkajšie panely
• V prevedení 900 x 713 nezávisle od rozdelenia podvalov
• Bez koľajovej opierky

Kontaktní formulář

    Na stiahnutie