Úloha dodávateľa železničnej dopravy pri ochrane životného prostredia a zlepšovaní udržateľnosti

Na konferenci Rail Business Days měl náš kolega odpovědný za strategii a rozvoj Tomáš Vít zajímavý příspěvek na téma „Role dodavatele železnice při ochraně životního prostředí a zvyšování udržitelnosti“.
Svou prezentací vnesl do diskusního prostoru otázku, jak může dodavatel podpořit udržitelnost a do jaké míry je v této iniciativě závislý na chování svých zákazníků.

„Dodavatelé jsou v dnešní době nuceni v rámci konkurenčního boje, legislativních i společenských požadavků rychle realizovat změny a neustále vyvíjet a konstruovat své produkty tak, aby snižovali spotřebu zdrojů, zvyšovali životnost a poskytovali možnost recyklace. Úspěšné uzavření, zpomalení a zúžení cyklů ale znamená koordinaci, která překračují hranice jedné organizace. Zásadní roli v těchto procesech hraje zadávání zakázek, které se stává nejdůležitějším „cirkulárním rozhraním“. Pokud by proces nákupu zůstal pouhou honbou za úsporami, ignorující kritéria environmentální a sociální stopy, bude veškerá snaha dodavatelů o cirkulární ekonomiku zmařenou investicí.“