O nás

Obchodní společnost VITESSE, založená v roce 1990 v Hradci Králové, je od roku 1992 výhradním zástupcem německého výrobce KRAIBURG STRAIL pro Českou republiku a Slovensko.

Původně čistě gumárenská společnost KRAIBURG STRAIL začala svoji „cestu na železnici“ v roce 1968, díky průkopnickým snahám o navrácení zvulkanizované pryže zpět do výrobního procesu. Vedle výroby pryžových rohoží pro využití v zemědělství zahájila také vývoj pryžových železničních přejezdů STRAIL.  

Za více jak 50 let partnerství se železnicí dodala společnost KRAIBURG STRAIL přes 100.000 pryžových železničních přejezdů STRAIL do více jak 50 zemí. Tyto ničím nenahraditelné a pestré zkušenosti uplatněné v systematickém procesu trvalého zlepšování vytvořily pevný základ pro tvorbu dokonalých řešení železničních přejezdů, ale také pro vývoj nových produktů pro železnici. Hlavními parametry přitom vždy zůstává spolehlivost, životnost a recyklovatelnost – to znamená celkové snížení zátěže pro životní prostředí a pro uživatele.

První z oblastí, na kterou se společnost KRAIBURG STRAIL v návaznosti na přejezdy soustředila, byla otázka snižování hluku z železniční dopravy, která je již několik desítek let velkým tématem. Včasné nasměrování zdrojů umožnilo společnosti vyvinout nové protihlukové systémy a rozšířit tak svoje produktové portfolio o pryžovou protihlukovou clonu STRAILastic. 

S ohledem na celosvětový trend se společnost KRAIBURG STRAIL zcela logicky zaměřila také na otázku ekologické zátěže z dřevěných pražců. Úprava dřevěných pražců deriváty dehtového oleje prodlužuje jejich životnost, avšak významně na úkor životního prostředí. Použití betonových pražců není vždy možné nebo vhodné.  Po mnoha letech intenzivního vývoje, testování a schvalování uvedla společnost KRAIBURG STRAIL na trh ekologický polymerový pražec STRAILway.  

Společnost VITESSE zahájila spolupráci s KRAIBURG STRAIL dodávkami pryžových železničních přejezdů STRAIL. Klíčovou roli pro zahájení a následný úspěšný rozvoj sehrála vytrvalost a odhodlání spoluzakladatele společnosti a průkopníka pryžových železničních přejezdů Ing. Lubomíra Víta. Z velké míry jeho zásluhou společnost VITESSE do dnešního dne dodala montážním a stavebním firmám pryžový železniční přejezd STRAIL pro více jak 3 tisíce přejezdů v Čechách a přes 1 tisíc přejezdů na Slovensku.  

V roce 2020 přidala společnost VITESSE do svého portfolia oba nové produkty německého dodavatele, pryžové protihlukové clony STRAILastic a ekologické polymerové pražce STRAILway.  

Tým společnosti VITESSE, veden principem „SNADNO, RYCHLE a SPOLEHLIVĚ“, je kdykoliv připraven v nejkratším čase vyjasnit Vaše potřeby, navrhnout technické řešení a nabídnout odpovídající dodávku a potřebnou technickou podporu. Zajistíme dodávky produktů STRAIL, STRAILastic a STRAILway pro vaše stavby a podpoříme je bezplatným zaškolením montážních čet, dozorem nad montáží a pro složité projekty také zajištěním detailní projektové dokumentace nebo kvalifikovaného dozoru výrobce.

Těšíme se na spolupráci.

Team VITESSE