O nás

Obchodná spoločnosť VITESSE, založená v roku 1990 v Hradci Králové, je od roku 1992 výhradný zástupca nemeckého výrobcu KRAIBURG STRAIL pre Českú republiku a Slovenskú republiku.

Pôvodne výhradne gumárenská spoločnosť KRAIBURG STRAIL začala svoju „železničnú cestu“ v roku 1968 vďaka priekopníckym snahám o vrátenie zvulkanizovanej gumy späť do výrobného procesu. Okrem výroby gumových rohoží pre poľnohospodárske využitie, začala spoločnosť s vývojom gumových železničných priecestných konštrukcií STRAIL.

Za obdobie viac ako 50 rokov spolupráce so správcami železníc dodala spoločnosť KRAIBURG STRAIL viac ako 100.000 gumových železničných konštrukcií priecestí a priechodov STRAIL do viac ako 50 krajín sveta. Tieto ťažko nahraditeľné a bohaté skúsenosti, uplatnené v systematickom procese trvalého zlepšovania, vytvorili pevný základ pre tvorbu dokonalých riešení železničných priecestí a priechodov, ale taktiež pre vývoj nových produktov pre železnicu. Hlavnými parametrami pritom vždy zostávajú spoľahlivosť, životnosť a recyklovateľnosť – to znamená celkové zníženie záťaže pre životné prostredie a pre užívateľov.

Prvou z oblastí, na ktorú sa spoločnosť KRAIBURG STRAIL v nadväznosti na konštrukcie priecestí a priechodov sústredila, bola otázka znižovania hluku v železničnej doprave, ktorá je už niekoľko desaťročí veľkou témou železníc. Skoré nasmerovanie zdrojov umožnilo spoločnosti vyvinúť nové protihlukové systémy a rozšíriť tak svoje produktové portfólio o gumové protihlukové steny STRAILastic.

S ohľadom na celosvetový trend sa spoločnosť KRAIBURG STRAIL logicky zamerala aj na otázku ekologickej záťaže z drevených podvalov. Úprava drevených podvalov derivátom dechtového oleja síce predlžuje ich životnosť, ale významne na úkor životného prostredia. Na druhej strane, použitie betónových podvalov nie je vždy možné alebo vhodné. Po niekoľkých rokoch intenzívneho vývoja, testovania a schvaľovania uviedla spoločnosť KRAIBURG STRAIL na trh ekologický polymérový podval STRAILway.

Spoločnosť VITESSE začala spoluprácu s KRAIBURG STRAIL dodávkami gumových železničných priecestí a priechodov STRAIL. Kľúčovú úlohu pre zahájenie a následný úspešný rozvoj spoločnosti zohrala vytrvalosť a odhodlanie spoluzakladateľa spoločnosti a priekopníka celogumových železničných priecestí a priechodov Ing. Ľubomíra Víta. Práve jeho veľkou zásluhou spoločnosť VITESSE do dnešného dňa dodala montážnym a stavebným firmám celogumové železničné konštrukcie pre viac ako 3 tisíc priecestí a priechodov v Čechách a viac ako 1 tisíc konštrukcií priecestí a priechodov na Slovensku.

V roku 2020 pridala spoločnosť VITESSE do svojho portfólia obidva nové produkty nemeckého dodávateľa, gumové protihlukové steny STRAILastic a ekologické polymérové podvaly STRAILway.

Tím spoločnosti VITESSE, vedený heslom „JEDNODUCHO, RÝCHLO A SPOĽAHLIVO“, je kedykoľvek pripravený v čo najkratšom čase vyjasniť Vaše potreby, navrhnúť technické riešenie a nabodnúť odpovedajúcu dodavku a potrebnú technickú podporu. Zabezpečíme dodávky produktov STRAIL, STRAILastic a STRAILway pre Vaše stavby a podporíme ich bezplatným zaškolením montážnych skupín, dozorom nad montážou a pre zložité projekty zabezpečíme projektovú dokumentáciu alebo kvalifikovaný dozor výrobcu.

Tešíme sa na spoluprácu.

Team VITESSE