STRAILway

Ekologický polymerový pražec STRAILway slouží jako alternativa pro dřevěný, betonový nebo ocelový pražecJeho vlastnosti zajišťují velké výhody při použití nejen na mostech, kde jsou dřevěné nebo betonové pražce nevhodné, ale ve výhybkách, kde přestavuje výrazně flexibilnější, pevnější a trvanlivější řešení. 

Díky své životnosti delší než 50 let a plné recyklovatelnosti reprezentuje ekologický polymerový pražec STRAILway hospodárné a velmi ekologické řešeníEkologický polymerový pražec STRAILway zajišťuje spolehlivé, trvanlivé a velmi šetrné spojení železniční dopravní cesty s okolním prostředím.   

STRAILway kolejový a výhybkový

Ekologický polymerový pražec STRAILway kolejový a výhybkový má průřez 160 x 260 mm a je schválen pro rychlosti do 160 km/h a zatížení dvojkolí do 225 kN. Při rychlostech do 120 km/h je schválen pro zatížení do 250kN na dvojkolí. Pražce je možné vyrobit v délkách přesně podle zadání objednatele.

STRAILway mostovka

Ekologický polymerový pražec STRAILway mostnice má průřez 220 x 240 mm nebo 260 x 240 mm. Pražce je možné vyrobit v délkách přesně podle zadání objednatele.

MATERIÁL: Základním materiálem STRAILway jsou polyolefiny vyztužené vlákny. Pro přípravu a opracování ekologického polymerového pražce STRAILway je navíc možné použít naprosto stejné nástroje jako pro práci s dřevěnými pražci. Vytrhávací síla vrutů je však u STRAILway výrazně vyšší než u dřevěných a betonových pražců