STRAIL – ten bez čáry uprostřed

O tom, jak se na železnici úspěšně prosadily železniční přejezdy z pryže, jsme se zmiňovali již dříve v našich příspěvcích a článcích. Dlouholetý obchodní úspěch značky STRAIL inspiroval jen Čechách a na Slovensku desítky stavebních a gumárenských firem k vývoji rádoby vlastního produktu, který by mohl STRAIL konkurovat. Bohužel konkurovat především cenou a nikoli jejich kvalitou. Zkopírovat STRAIL z hlediska geometrie panelů není nic zas tak složitého a při troše představivosti se i systém spínacích táhel dá navrhnout tak, aby nebyla narušena jeho patentová ochrana.  

Není guma jako guma 

Horší je to ale s chemickým složením a vnitřní strukturou pryžových panelů. Optimální vstupní materiály, složení přísad, tlaky, teploty, časy a ostatní podmínky dolaďoval STRAIL v procesu trvalého zlepšování desítky let na základě zkušeností sebraných z tisíců instalací ročně.  A právě tyto klíčové parametry zajišťují pryžovým panelům STRAIL jejich vysokou pevnost, dlouhou životnost, tvarovou stálost a odolnost vůči namáhání a extrémním vlivům.  

Rentabilita díky poptávce v celém světě 

Dlouhodobé a stabilní zajištění optimálních výrobních procesů pro tak velké celky, jakými jsou pryžové panely STRAIL však vyžaduje velmi kvalitní a robustní gumárenské technologie, které jsou do jisté míry unikátní. Je pochopitelné, že rentability takových investic může být dosažena jen pokud bude zajištěna velmi vysoká poptávka. A právě to se STRAIL povedlo. Díky tomu, že se STRAIL prosadil po celém světě, je z čeho financovat další rozvoj nákladných výrobních technologií. 

Inovace a testování 

STRAIL si je vědom své obrovské odpovědnosti ve vztahu k inovacím a jejich důkladnému prověření před tím, než jsou nabídnuty do plného provozu. Kromě povinných testů a schválení provádějí technici STRAIL i další důkladné zkoušky veškerých novinek a technických vylepšení na vlastních testovacích objektech. Z toho důvodu se od STRAIL nedočkáme horlivé neprověřené reakce na změnu požadavků. Vše musí být důkladně prověřeno.  

Příkladem takového požadavku může být používání tzv. plastových závěrných zídek. Tyto závěrné zídky, které se na trhu dnes objevují, a které jsou ve skutečnosti z vysoce tvrzené pryže, mohou na první pohled působit atraktivně z hlediska ceny, vzhledu a zvýšené recyklovatelnosti. STRAIL testoval možnost použití závěrných zídek z jiných materiálů než z betonu již před mnoha lety. Jak ilustruje přiložené schéma, výsledkem důkladných testů bylo jednoznačné prokázáno, že k zajištění ochrany připojení vozovky k přejezdu je nutné, aby se závěrná zídka pod koly automobilů nijak nedeformovala. Z tohoto důvodu používá STRAIL na celém světě masivní základové betony a závěrné zídky z betonu dle ČSN EN 12390-3.

Vznik výtluků

Vznik výtluku při použítí plastové závěrné zídky

 

Kvalita a servis 

Ve společnosti Vitesse jsme hrdí na skvělý produkt STRAIL a zajišťujeme pro něj kvalitní a pružný projekční, dodavatelský, poradenský a montážní servis. Prioritně a rychle řešíme i veškeré další potřeby zákazníků, problémy i případné reklamace.  

Velice nás těší, že reklamace se vyskytují jen zcela výjimečně. Stále  častěji jsme však vyzýváni, abychom odstranily závady na pryžovém přejezdu, který není STRAIL! A to nás vždy pobaví ale zároveň i zarmoutí, protože to vrhá omylem špatné světlo na všechny pryžové přejezdy. 

Nedivíme se. Pro většinu běžných uživatelů: guma jako guma!  Ale pro ty co se chtějí vyznat: 

STRAIL je ten bez dělící čáry uprostřed mezi kolejemi.