Letohrad: Atypický prechod? Pre spoločnosť STRAIL to nie je problém.

Letohrad – P4064 – tratový kilometr 90,555 

Produkty:

  • STRAIL
  • pontiSTRAIL
  • innoSTRAIL 

Datum montáže: 04/2020 

Montážní firma: Chládek – Tintěra a.s. 

Specifikace přejezdové konstrukce:  

  • 2 x 7,2 m pontiSTRAIL 910 
  • 2 x 7,2 m innoSTRAIL 910 + mezipanel 

 Při rekonstrukci tohoto atypického čtyřkolejného přejezdu P4064 v km 90,555 byly použity různé konstrukce železničního svršku a různé druhy železničního přejezdu. Mezi kolejí č.7 a odbočnou kolejí do DKV bylo potřeba dodat atypické vnější panely upravené do „klínu“. 

Konstrukce přejezdu byla navržena jako celopryžová se skladebnou šířkou vnitřních panelů 1,2 m a vnějších 0,9 m. Krajní přejezdové panely byly realizovány bez výškového úklonu.

Panely na vnější straně kolejí byly uloženy do závěrných betonových zídek tvaru T, které byly osazeny na prefabrikované betonové základy. Vnější panely přejezdové konstrukce mají v příčném směru šířku 910 mm, tak aby byla dodržena minimální vzdálenost za hlavami pražců k přední hraně závěrné zídky minimálně 200mm. Na krajní pryžové panely byly osazeny ocelové náběhové klíny pro ochranu svěšených šroubovek železničních vozů.