Gumové systémy dobývajú železnice

V České republice bylo k 31. 12. 2020 podle údajů Správy železnic 8 866 železničních přejezdů – tedy míst, kde se setkávají koleje se silnicemi všech tříd a kde dochází ke křížení těchto dopravních cest.

Z tohoto počtu je přes 2500 přejezdových konstrukcí osazeno pryžovými přejezdovými systémy. Téměř 30% ze všech přejezdů v ČR je tak již z moderních a ekologických materiálů splňujících nejvyšší nároky na bezpečnost provozu.

Výhody pryžových přejezdů jsou oceňovány všemi zainteresovanými stranami. Mají velmi dlouhou životnost, jsou ekologické a recyklovatelné. Realizace probíhá v řádu hodin a dnů a díky své variabilitě nabízí řešení i pro komplikovaná křížení jako jsou výhybky a přejezdy s vysokou intenzitou silniční dopravy. V neposlední řadě jsou pryžové přejezdy tiché a bezpečné.

Zvýšení komfortu obyvatel v okolí železničních tratí je možné ale řešit nejen moderními materiály použitými pro křížení cest. V řadě evropských zemí jsou již testovány a v pilotních provozech také osazeny protihlukové clony z recyklovatelných pryžových materiálů.

Jejich výhody jsou podobně jako u přejezdových konstrukcí v rychlosti realizace bez nutnosti stavebních úprav, ekologičnost a nízké nároky na prostor kolem kolejové tratě. Další nespornou výhodou pryžové protihlukové clony je její nízká výška, pružnost, trvanlivost a variabilita v závislosti na místních podmínkách.

Velkou výhodou je jednoduchost a rychlost montáže, a v případě změny podmínek i možnost demontáže a umístění v jiném traťovém úseku. Vhodně se tak doplňují s klasickými vysokými protihlukovými stěnami a jejich použití je možné všude tam, kde není z různých důvodů realizace vysokých protihlukových stěn možná.

V současnosti děláme vše pro to, aby bylo možné tyto protihlukové stěny využívat i v České republice a tím zvýšit v krátkém čase komfort obyvatel na místech, kde se cesty železnice a lidí spojují.

Pokud vás zajímají podrobnosti, technické specifikace nebo máte pocit, že by mohly být třeba pro vaši obec jednoduchým řešením problémů, neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace.