Projekt: Energetické úspory objektu společnosti Vitesse, spol. s r. o.

Společnost Vitesse, spol. s r. o. realizuje v letech 2020 – 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie, V. Výzva s názvem Energetické úspory objektu společnosti Vitesse, spol. s r. o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření, která budou mít za následek snížení energetické náročnosti objektu společnosti.