Prehľad priecestných konštrukcií STRAIL

Celopryžové přejezdové a přechodové konstrukce STRAIL

pontiSTRAIL

 • Určen pro:  Přejezdy s extrémně vysokým zatížením
 • Maximální zatížení:  Bez omezení počtu těžkých nákladních vozidel
 • Rozměry panelů vnitřní:
  • pontiSTRAIL910: 1200 x 1450
  • pontiSTRAIL: 1200 x 1450
 • Rozměry panelů vnější:
  • pontiSTRAIL910: 1200 x 910
  • pontiSTRAIL: 1200 x 713
 • Poznámka:
  • pontiSTRAIL910: Může být přizpůsoben převýšení nakloněním vnějších panelů
  • pontiSTRAIL: Vnější panely a nosníky vyměnítelné za panely STRAIL

STRAIL

 • Určen pro: Přejezdy s vysokým zatížením
 • Maximální zatížení:  Bez omezení počtu těžkých nákladních vozidel
 • Rozměry panelů vnitřní:
  • STRAIL: 1200 x 1450
  • veloSTRAIL: 1200 x 1450
 • Rozměry panelů vnější:
  • STRAIL: 1200 x 713
  • veloSTRAIL: 1200 x 713
 • Poznámka:
  • STRAIL: Dodáváme i v provedení pro úzkokolejné tratě včetně vnějších panelů
  • veloSTRAIL: Provedení se zakrytou drážkou pro okolek do rychlosti vlaku 120 km/h

innoSTRAIL

 • Určen pro: Přejezdy s nízkým a středním zatížením
 • Maximální zatížení:  50 těžkých vozidel za den
 • Rozměry panelů vnitřní:
  • innoSTRAIL900: 1200 x 1450
  • innoSTRAIL: 1200 x 1450
 • Rozměry panelů vnější:
  • innoSTRAIL900: 1200 x 900
  • innoSTRAIL: 1200 x 713
 • Poznámka:
  • innoSTRAIL900: Přizpůsoben i pro tratě 4. až 6. řádu a výhybky
  • innoSTRAIL: Dodáváme i v provedení nezávislém na dělení pražců s modulem 900 mm

pedeSTRAIL

 • Určen pro: Pěší přechody s občasným průjezdem osobního vozidla a srovnatelné obslužné techniky
 • Maximální zatížení:  5 osobních nebo srovnatelných obslužných vozidel za den
 • Rozměry panelů vnitřní:
  • pedeSTRAIL900: 900 x 1450
  • pedeSTRAIL:  900 x 1450
  • pedeSTRAIL600: 900 x 1450
 • Rozměry panelů vnější:
  • pedeSTRAIL900: 900 x 900
  • pedeSTRAIL: 900 x 713
  • pedeSTRAIL600: 900 x 592
 • Poznámka:
  • pedeSTRAIL900: Dodáváme jako samostatný přechod pro tratě 4. až 6. řádu a výhybky
  • pedeSTRAIL: Přechod lze přímo napojit na přejezd STRAIL nebo innoSTRAIL
  • pedeSTRAIL600: Montáž bez závěrných zídek snižuje náklady na přechod

Na stiahnutie

Kontaktní formulář