Prehľad priecestných konštrukcií STRAIL

Celogumové priecestné a priechodové konštrukcie STRAIL

pontiSTRAIL

 • Vhodný pre: Priecestia s veľmi vysokým zaťažením
 • Maximálne zaťaženie: Bez obmedzenia počtu ťažkých nákladných vozidiel
 • Rozmery vnútorných panelov:
  • pontiSTRAIL910: 1200 x 1450
  • pontiSTRAIL: 1200 x 1450
 • Rozmery vonkajších panelov:
  • pontiSTRAIL910: 1200 x 910
  • pontiSTRAIL: 1200 x 713
 • Poznámka:
  • pontiSTRAIL910: môže byť prispôsobený prevýšeniu naklonením vonkajších panelov
  • pontiSTRAIL: Vonkajšie panely a nosníky vymeniteľné za panely STRAIL

STRAIL

 • Vhodný pre: Priecestia s vysokým zaťažením
 • Maximálne zaťaženie: Bez obmedzenia počtu ťažkých nákladných vozidiel
 • Rozmery vnútorných panelov:
  • STRAIL: 1200 x 1450
  • veloSTRAIL: 1200 x 1450
 • Rozmery vonkajších panelov:
  • STRAIL: 1200 x 713
  • veloSTRAIL: 1200 x 713
 • Poznámka:
  • STRAIL: Dodávame aj v prevedení pre úzkokoľajné trate vrátane vonkajších panelov
  • veloSTRAIL: Prevedenie so zakrytým žliabkom pre okolok do rýchlosti vlaku 120 km/h

innoSTRAIL

 • Vhodný pre: Priecestia s nízkym a stredným zaťažením
 • Maximálne zaťaženie: 50 ťažkých vozidiel za deň
 • Rozmery vnútorných panelov:
  • innoSTRAIL900: 1200 x 1450
  • innoSTRAIL: 1200 x 1450
 • Rozmery vonkajších panelov:
  • innoSTRAIL900: 1200 x 900
  • innoSTRAIL: 1200 x 713
 • Poznámka:
  • innoSTRAIL900: Prispôsobený aj pre trate 4. až 6. rádu a výhybky
  • innoSTRAIL: Dodávame aj v prevedení nezávislom od rozdelenia podvalov s modulom 900 mm

pedeSTRAIL

 • Vhodný pre: priechody pre peších s občasným prejazdom osobného vozidla a primeranej obslužnej techniky
 • Maximálne zaťaženie: 5 osobných alebo zrovnateľných obslužných vozidiel za deň
 • Rozmery vnútorných panelov:
  • pedeSTRAIL900: 900 x 1450
  • pedeSTRAIL:  900 x 1450
  • pedeSTRAIL600: 900 x 1450
 • Rozmery vonkajších panelov:
  • pedeSTRAIL900: 900 x 900
  • pedeSTRAIL: 900 x 713
  • pedeSTRAIL600: 900 x 592
 • Poznámka:
  • pedeSTRAIL900: Dodávame ako samostatný priechod pre trate 4. až 6. rádu a výhybky
  • pedeSTRAIL: Priechod sa môže priamo napojiť na priecestnú konštrukciu STRAIL alebo innoSTRAIL
  • pedeSTRAIL600: Montáž bez záverných múrikov priechodu znižuje náklady na konštrukciu

Na stiahnutie

Kontaktní formulář