Ekologické polymérové podvaly (EPP)

Ekologický polymerový pražec STRAILway slouží jako alternativa pro dřevěný, betonový nebo ocelový pražecJeho vlastnosti zajišťují velké výhody při použití nejen na mostech, kde jsou dřevěné nebo betonové pražce nevhodné, ale ve výhybkách, kde přestavuje výrazně flexibilnější, pevnější odolnější řešení. Díky své životnosti delší než 50 let a plné recyklovatelnosti reprezentuje ekologický polymerový pražec STRAILway hospodárné a velmi ekologické řešeníEkologický polymerový pražec STRAILway zajišťuje spolehlivé, trvanlivé a velmi šetrné spojení železniční dopravní cesty s okolním prostředím.   

MATERIÁL: Základním materiálem STRAILway jsou polyolefiny vyztužené vlákny. Pro přípravu a opracování ekologického polymerového pražce STRAILway je navíc možné použít naprosto stejné nástroje jako pro práci s dřevěnými pražci. Vytrhávací síla vrutů je však u STRAILway výrazně vyšší než u dřevěných a betonových pražců