Rekonstrukce dvoukolejného přejezdu v Kolíně

P3575 – traťový kilometr 298,657 

Použité produkty:

  • STRAIL 
  • pontiSTRAIL 713 

Datum montáže: 09/2020 

Montážní firma: Skanska a.s. 

Specifikace přejezdové konstrukce:  

  • 1 x 10,8 m pontiSTRAIL 713 
  • 1 x 10,8 m STRAIL 713  

Jedná se o dvoukolejný přejezd P3575 v km 298,657, kde jsou požity konstrukce železničního svršku UIC 60 – B 91. 

Vzhledem k silnému zatížení přejezdu, malému poloměru, velkému převýšení a rozdílné rychlosti průjezdu vlaků dochází k poruchám GPK a držebnosti upevňovadel v přejezdu. Přejezdová konstrukce je dále zatížená průjezdy nákladních aut. Vzhledem k velkému převýšení obou kolejí a totožné niveletě je tam i mimořádné zatížení od silniční dopravy. 

přejezdu jsou experimentálně osazeny dvě celopryžové přejezdové konstrukce STRAIL 713 a pontiSTRAIL 713 se skladebnou šířkou vnitřních panelů 1,2 m. Dvě odlišné konstrukce vnějších panelů jsou do přejezdu vloženy z důvodu porovnání životnosti těchto rozdílných přejezdů. V přejezdu je upraven sklon vnějších přejezdových panelů tak, aby celkový průjezd silničních vozidel byl co nejplynulejší.  

Panely na vnější straně kolejí budou uloženy do závěrných betonových zídek tvaru T, které jsou osazeny na prefabrikované betonové základy. Na krajní pryžové panely jsou namontovány ocelové náběhové klíny pro ochranu svěšených šroubovek železničních vozů. 

Provedení přejezdové konstrukce je provedeno podle zásad schválených technických podmínek dodacích pro zvolený typ konstrukce.