Projekt:  Instalace FVE vč. akumulace energie ve společnosti Vitesse, spol. s r. o.

 

Společnost Vitesse, spol. s r. o. realizuje v letech 2020 – 2023 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie, III. výzva – aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti a navýšení podílu využití energie z OZE v provozovně společnosti
Vitesse, spol. s r. o.