STRAILastic IP

Pryžová protihluková clona STRAILastic IP je protihlukové opatření, které využívá stávajících konstrukcí v okolí tratě. Může se jednat o zábradlí a jiné podobné konstrukce, v případě, že tyto jsou ze statického hlediska dostatečné dimenzovány. Pryžová protihluková clona STRAILastik IP může být opatřena dekorativním povrchem, a tak kromě funkce akustické plnit i funkci estetickou.

Více informací

STRAILastic_IP clona, která je slyšet ale není vidět, montovaná na existující bariéry a konstrukce.
Představena poprvé v roce 2014. Od té doby využívá svých předností a nachází velké využití zejména na mostech, opěrných zdech a v exponovaných oblastech.

Jednou z výhod je i zavulkanizovaný montážní systém umožňující montáž jak na jedné nebo druhé straně stávající konstrukce. Na vnější straně může mít tato clona vhodnou optickou úpravu.

Data STRAILastic IP

Výška nad hlavou kolejnice   cca 380 mm
Vzdálenost od osy kolejí         cca 1.600 mm
Rozměry prvku                       1.800 mm x 550 mm
Upevnění                                  Kovová konstrukce na patě kolejnice
Hmotnost                                 cca 85 kg/bm
Povolená rychlost                    ≤160 km/h